กระบวนการทดสอบและมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของถุงมืองานช่าง

ถุงมืองานช่างเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันมือและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน การให้ถุงมือที่มีความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมต้องใส่ใจ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

กระบวนการทดสอบความปลอดภัยของถุงมืองานช่างเป็นส่วนสำคัญที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของถุงมือนั้น ๆ ก่อนที่จะนำเข้าสู่ตลาดหรือใช้ในสถานที่ทำงานต่าง ๆ

กระบวนการทดสอบความปลอดภัยของถุงมืองานช่าง

1. การทดสอบทนทานต่อการแทรกซึม

การทดสอบความทนทานต่อการแทรกซึมเป็นหนึ่งในการทดสอบที่สำคัญเพื่อตรวจสอบว่าถุงมือมีความสามารถในการป้องกันการเจือจางของสารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวมือ โดยการทดสอบในสภาวะการใช้งานจริง เช่น การมีการโดนสารเคมีบ่อย ๆ

2. การทดสอบทนทานต่อแรงต้านและแรงดัน

ถุงมือที่มีความทนทานต่อแรงต้านและแรงดันสามารถป้องกันมือจากการบีบ, ดัน, หรือแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน การทดสอบนี้เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพและปลอดภัยของถุงมือในสถานการณ์ที่อาจพบได้ในอาชีพต่าง ๆ

3. การทดสอบทนทานต่อการแรงดึง

การทดสอบทนทานต่อการแรงดึงช่วยให้ทราบถึงความแข็งแรงและความทนทานของถุงมือต่อแรงดึงที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงาน การทดสอบนี้จะทดสอบการยืดหยุ่นของถุงมือในสภาพการใช้งานที่สมจริง

4. การทดสอบความทนทานต่อแรงและแรงดันที่สูง

สำหรับสถานการณ์ทำงานที่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้น, การทดสอบความทนทานต่อแรงและแรงดันที่สูงเป็นประการที่สำคัญ เช่น การทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือการทำงานที่ใช้กำลังการผลิตที่มีแรงดันสูง

มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของถุงมืองานช่าง

การทดสอบความปลอดภัยของถุงมืองานช่างนั้นมีมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่าถุงมือมีคุณภาพและปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด บางมาตรฐานที่นิยมนำมาใช้ได้แก่:

1. EN388:2016

มาตรฐานนี้กำหนดการทดสอบและการจัดระดับความทนทานต่อการแทรกซึม, แรงและแรงดันของถุงมืองานช่าง

2. EN420:2003

กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของถุงมืองานช่าง เช่น ขนาด, การหนาแน่น, และระบบขนาด

3. ANSI/ISEA 105:2016

มาตรฐานจากสมาคมอุตสาหกรรมอาชีพและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา, มีการกำหนดระดับความทนทานต่อการแทรกซึม, แรงและแรงดันของถุงมือ

4. ISO 13997:1999

มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการทดสอบแรงที่สามารถทำให้ถุงมือหยุดการแทรกซึมขณะถูกตัด

5. ASTM F2992-15

มาตรฐานที่กำหนดการทดสอบแรงดึงสายของถุงมือ

การทดสอบและมาตรฐานที่ใช้นี้ทำให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานได้มีความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยของถุงมืองานช่าง โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด, การใช้ถุงมือจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามที่คาดหวัง. นอกจากนี้, การทดสอบความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตถุงมือให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในอนาคต.

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ถุงมืองานช่าง เพิ่มเติม
มาเนกิออนไลน์ยินดีให้ความช่วยเหลือเป็นสื่อกลางให้คุณกับร้านค้าได้ติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงคุณทักมา

LINE ID: @manekionline (มี @ ด้วย)
E-mail: manekisales1@gmail.com
Tel: 02-665-6170, 02-260-3698

Leave a Reply