เงื่อนไขสมัครร้านค้าทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

นโยบายการเปิดร้านค้า
1.ท่านสามารถเริ่มต้นขายสินค้ากับทางมาเนกิได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อเปิดร้านค้า
2. การลงทะเบียนท่านต้องใส่ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อสะดวกต่อตัวท่านเอง
3. หากท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการเปิดร้านค้า จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเเละมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
4. หากท่านเป็นนิติบุคคลที่ต้องการเปิดร้านค้า จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่ไม่หมดอายุ
5. ท่านสามารถตั้งค่าที่อยู่สำหรับการจัดส่งและที่อยู่สำหรับการนัดรับสินค้า
6. ท่านสามารถเลือกตั้งค่าร้านค้าได้
7. ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือน 7. ท่านจะต้องทำการตั้งค่าการชำระเงินไว้ เพื่อใช้ในการโอนเงิน โดยประกอบด้วย  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน  ชื่อธนาคาร  ชื่อบัญชีธนาคาร  และเลขบัญชีธนาคาร

นโยบายการลงขายสินค้า
1. สินค้าที่นำมาขายในร้านค้าจะต้องเป็นสินค้าของร้านค้าท่านเอง
2. สินค้าที่นำมาขายในร้านค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฏหมาย และไม่เป็นสินค้าต้องห้าม
3. ท่านสามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ด้วยตัวเอง
4. ท่านสามารถระงับสินค้าได้ หากไม่ต้องการแสดงสินค้านั้นๆในหน้าร้านค้าของท่าน
5. สินค้า 1 สินค้า สามารถลงภาพประกอบและคลิปวิดีโอได้
6. ท่านจะต้องใส่จำนวนสต็อคสินค้าไว้ตลอดในทุกๆสินค้า
7. ราคาสินค้าที่ลงขายยังไม่รวม vat 7%

นโยบายการจัดส่งสินค้า
1. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทางร้านค้าของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเองทั้งหมด
2. ท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง ก่อนจะส่งสินค้าด้วยตัวเอง
3. หากมีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเข้ามาแจ้งยืนยันการจัดส่งในระบบร้านค้าของท่านด้วย

นโยบายการชำระเงินและรับเงิน
1. หากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเข้ามา ลูกค้าจะต้องชำระเงินเข้ามาที่มาเนกิ ช่องทางเดียวเท่านั้น
2. เมื่อท่านขายสินค้าได้ ทางมาเนกิจะทำการหักค่าคอมมิชชั่นจำนวน 3%  ต่อออเดอร์ 
3. ทางมาเนกิจะชำระเงินจากการขายสินค้าที่หักค่าคอมมิชชั่นแล้วให้แก่ท่านเป็น รายสัปดาห์
4. ท่านจะได้รับเงินจากการขายสินค้าที่หักค่าคอมมิชชั่นเป็นรายสัปดาห์ ก็ต่อเมื่อท่านส่งของให้กับทางลูกค้าและลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
5. ท่านจะต้องทำการตั้งค่าการชำระเงินไว้ในระบบ เพื่อให้ทางมาเนกิใช้ในการโอนเงินหลังหักค่าคอมมิชชั่นแล้ว โดยประกอบด้วย  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน  ชื่อธนาคาร  ชื่อบัญชีธนาคาร  และเลขบัญชีธนาคาร

นโยบายการจัดการร้านค้า
1.ท่านจะต้องจะดูแลและจัดการระบบร้านค้าของท่านเองทั้งหมด ตั้งแต่เปิดร้าน ใส่ข้อมูลสินค้า รวมถึงดูแลออเดอร์ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบของมาเนกิ

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ
1. ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้า ยังไม่ถูกชำระเงิน
2. หากมีการยกเลิกสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมาแล้ว บริษัทฯจะคืนค่าสินค้า  โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า
1. ทางร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการขอคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือมีการจัดส่งสินค้าผิด

นโยบายการส่งเคลมการรับประกัน
เมื่อทางมาเนกิได้รับแจ้งจากทางลูกค้าถึงความเสียหายของสินค้าและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
1. ทางมาเนกิจะแจ้งให้ทางลูกค้าส่งสินค้าไปยังร้านค้าเพื่อทำการตรวจซ่อม
2. ในกรณีที่ทางร้านค้าท่านไม่สามารถซ่อมได้ ท่านจะต้องเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกันให้กับทางลูกค้า  (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางร้านค้าด้วย)