MAHAJAK ถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง

฿ 624.00฿ 1,144.00

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เคมีแห้ง ขนาด 2.2 5 10 15 20 50 ปอนด์

https://www.manekionline.com/product/%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%87/

  ขอใบเสนอราคา

Description

MAHAJAK ถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้ทุกประเภท เช่น เพลิงที่เกิดจากแก๊ส, น้ำมัน, กระดาษ, ผ้า, ไม้, ไฟฟ้า และวัสดุไวไฟทั่วไป ตัวเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ตัวถังทำด้วยเหล็กกล้าหนาอย่างดี ก้นถัง 2 ชั้น กันกระแทก อุปกรณ์และชิ้นส่วนทุกสิ้นแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้นานเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.332/2537)

ลักษณะสารดับเพลิงผงเคมีแห้ง(Dry Chemical)

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งจะมีลักษณะของสารดับเพลิงเคมีแห้งเป็นผง  บรรจุในถังสีแดง ขบวนการทางานของผงเคมีแห้งคือ ผงเคมีจะถูกดันออกไป เพื่อคลุมไฟทำให้อับอากาศ(การตัดออกซิเจน) แต่ระดับความร้อนของเชื้อ เพลิงยังคงลดลงไม่มาก มีโอกาสปะทุซ้ำขึ้นมาได้ ถ้ามีประกายไฟสัมผัสที่เชื้อเพลิง แต่ก็เป็นถังดับเพลิงผงเคมีที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะราคาไม่แพง  หาซื้อได้ง่าย  พร้อมยังเป็นถังดับเพลิงมีมาตรฐาน มอก. รับประกันตามแต่ละขนาดของถังดับเพลิง

การใช้งานของถังดับเพลิงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
ง่ายและปลอดภัยในการใช้งานเครื่องดับเพลิง    ใช้งานง่ายโดยดึงสลักตรงมือจับให้ขาดแล้วดึงสายฉีดดับเพลิงออกจากที่เก็บพร้อมเล็งไปที่ฐานไฟ จากนั้นกดคันบีบให้สุด  ใช้ได้กับไฟประเภท ดังนี้

 1. Class A  ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เกิดจาก ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก ฯ เป็นต้น
  Class B  ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เกิดจาก ก๊าซ น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ
  Class C  ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เกิดจากแผงวงจรไฟฟ้า ,กระแสไฟฟ้า โดยเครื่องดับเพลิงนี้ เหมาะสำหรับในสถานที่โล่ง แจ้ง เช่น อาคารจอดรถ และ  อาคาร , สำนักงาน , รถยนต์ ,โรงงานอุตสาหกรรม,หอพัก,อพาร์ทเมนท์ ,บ้าน ที่พักอาศัย
 2. มีเกจ์วัดความดัน เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องดับเพลิง  ถ้าเข็มวัดแรงอยู่ในแถบสีเขียว แสดงว่า ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน แต่ถ้าเข็มวัดแรงดัน ไม่อยู่ในแถบสีเขียว  ควรนำเครื่องดับเพลิงไปตรวจสอบ หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที
 3. การบำรุงรักษา ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง ทุก 3 เดือน ควรตรวจเช็คเกจ์วัดความดัน ให้อยู่ในแถบสีเขียว พร้อมทั้ง ยกถัง คว่ำ – หงาย  ประมาณ 5-6 ครั้ง เพื่อให้สารผงเคมีแห้ง ได้เคลื่อนตัว เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน
 4. อายุการใช้งานนาน  และมีประสิทธิภาพสูง  ตัวถังมีการป้องกันความชื้น และรป้องกันการเกิดสนิม หรือกัดกร่อนสนิท  โดยเคลือบสารไอออนฟอสเฟส จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และคงประสิทธิภาพได้นาน

  ถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง (Dry Chemical)-บรรจุ 10 lbs

  น้ำหนักถังดับเพลิง / Weight of Container      2.5 kg.
  น้ำหนักสารเคมี / Weight of StreamingAgent      4.5 kg
  น้ำหนักรวมของถังดับเพลิง / Gross weight      7.0 kg
  แรงดันขับ / Propellant      N2GAS
  แรงดันใช้งานปรกติ / Working Pressure      195 PSI
  ระยะเวลาในการฉีดของถังดับเพลิง / Discharging Time      APPROX 15 Sec
  เส้นผ่านศูนย์กลางของถังดับเพลิง /Shell Diameter      13.8 cm
  ส่วนสูงของถังดับเพลิง / Over all Height      50 cm
  ระยะฉีดไกล/ Shooting Range      6-8 M

   

วิธีการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง Dry chemical
ควรตรวจสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน มี 7 ขั้นตอนการตรวจเบื้องต้น ดังนี้

1. (ช่อง ว.ด.ปี) ให้ระบุวันที่ ของวันที่ตรวจถังดับเพลิง ผู้ตรวจควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิงแต่ละประเภท เช่น (จป.ประจำโรงงานหรือพนักงานทั่วไปหรือผู้แทนจำหน่ายถังดับเพลิง เป็นต้น) ที่ต้องตรวจถังดับเพลิงก็เพื่อให้รู้ว่ามีการดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเหตุจริงจะได้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพพร้อมนำไปใช้งานได้

2. (ช่อง สลัก/สายฉีด) ตรวจสอบ สลัก กระดูกงู ฟอยล์สีเงิน ต้องอยู่ครบและสายฉีดไม่แตกร้าว สภาพถังดับเพลิงปกติ ติ๊ก / ถ้าสภาพถังดับเพลิงผิดปกติ ติ๊ก X และนำไปแก้ไขให้เป็นปกติก่อน จึงกลับมาติ๊ก / ในใบตรวจ

3. (ช่อง คันบีบ/ข้อต่อ) ตรวจสอบ คันบีบ และข้อต่อของถังดับเพลิง ต้องไม่มีสนิม หรือคดงอ สภาพถังดับเพลิงปกติ ติ๊ก / ถ้าสภาพถังดับเพลิงผิดปกติ ติ๊ก X และนำไปแก้ไขให้เป็นปกติก่อน จึงกลับมาติ๊ก / ในใบตรวจ หรือดูตามสภาพความเหมาะสมโดยรวม

4. (ช่อง สภาพถังดับเพลิง) ตรวจสอบ สภาพถังดับเพลิง ต้องไม่เป็นสนิม ไม่ผุ ไม่แตก ไม่ร้าว สติ๊กเกอร์ไม่ฉีกขาด อ่านรายละเอียดได้ชัดเจน ถ้าสภาพถังดับเพลิงปกติ ติ๊ก / ถ้าสภาพถังดับเพลิงผิดปกติ ติ๊ก X และนำไปแก้ไขให้เป็นปกติก่อน จึงกลับมาติ๊ก / ในใบตรวจ หรือดูตามสภาพความเหมาะสมโดยรวม

5. (ช่อง เกจมาตรวัด) ตรวจสอบ เกจ์มาตรวัด สามารถมองเห็นเข็มอยู่ในแถบสีเขียวชัดเจน กระจกไม่เป็นฝ้า ไม่แตกร้าว ไม่คดงอ สภาพถังดับเพลิงปกติ ติ๊ก / สภาพถังดับเพลิงผิดปกติ ติ๊ก X และนำไปแก้ไขให้เป็นปกติก่อน จึงกลับมาติ๊ก / ในใบตรวจ

6. (ช่อง ผู้ตรวจ) ให้เซ็นต์ชื่อ หรือ ลายเซ็นของผู้ที่ทำการตรวจ

7. อย่างน้อยทุก 6 เดือน ควรยกถังคว่ำหงายประมาณ 5-10 ครั้ง เพื่อช่วยยึดอายุสารเคมีแห้งไม่ให้จับตัวเป็นก้อน

วิธีใช้ถังดับเพลิง

วิธีใช้ถังดับเพลิง 

จะลงมือทำอะไรยิ่งเป็นเหตุฉุกเฉินด้วยแล้วเน้นว่า สติ ต้องมาก่อน วิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือทุกประเภท ก็มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ

1. ดึง คือดึกสลักออกจากถังดับเพลิงซึ่งจะมีกระดูกงูล็อคอยู่ถ้าดึงไม่ออกให้ใช้การบิดเเล้วค่อยดึงสลักก็จะหลุดออกมา

2. ปลด คือการปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกโดยจับบริเวณปลายสายฉีดแล้วดึงออกมาจะออกง่ายกว่าจับปริเวณโคนสาย

3. กด กดคือการกดคันบีบของถังดับเพลิงเพื่อให้เคมีในถังออกมาใช้ในการดับเพลิง

4. ส่าย คือการส่ายปลายสายฉีดไปมาเพื่อดับเพลิง ควรฉีดไปยังฐานของเพลิงหรือต้นเพลิง ไม่ควรฉีดไปบริเวณเปลวเพลิง

 

 

 

 

Additional information

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ขนาด 2.2 ปอนด์ (ถังสีแดง), ขนาด 5 ปอนด์ (ถังสีแดง), ขนาด 10 ปอนด์ (ถังสีแดง), ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีแดง)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAHAJAK ถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง”

General Inquiries

There are no inquiries yet.