เครื่องผลิตโอโซน รุ่น AU1000

฿ 35,000.00

เครื่องผลิตโอโซน รุ่น AU1000

Description

แอคทีฟ ซายน์ เครื่องผลิตโอโซน รุ่น AU1000

เครื่องผลิตโอโซน AU1000
– เครื่องผลิตโอโซน AU1000 เครื่องทำโอโซน เครื่องผลิตโอโซนน้ำ เครื่องผลิตโอโซนอากาศ เครื่องโอโซนฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องผลิตโอโซน AU1000
– ขนาดเครื่อง : 32 x 23 x 72 ซ.ม. (ก x ล x ส)
– ระบบไฟฟ้า : 220 โวลต์ 1 เฟส 90วัตต์ / 160 วัตต์ / 230 วัตต์

กำลังการผลิตโอโซน
– AU1000 = 1,000 mg./hr.
– AU2000 = 2,000 mg./hr.
– AU3000 = 3,000 mg./hr.

กรรมวิธีการผลิตโอโซน : Open tube corona discharge ไม่ใช้ปั๊มลมภายในตัวเครื่อง ผลิตโอโซนเพื่อฟอกอากาศโดยตรง

พื้นที่ใช้งาน
1. รุ่น AU1000
– รมห้องฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่น ใช้ได้ถึง 400 ลบ.ม.
– ฟอกอากาศร่วมกับแอร์รวม AHU 500
– 1,000 ลบ.ม.

2. รุ่น AU2000
– รมห้องฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่น ใช้ได้ถึง 800 ลบ.ม.
– ฟอกอากาศร่วมกับแอร์รวม AHU 1,000
– 2,000 ลบ.ม.

3. รุ่น AU3000
– รมห้องฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่น ใช้ได้ถึง 1,000 ลบ.ม.
– ฟอกอากาศร่วมกับแอร์รวม AHU 2,000
– 3,000 ลบ.ม.

– ฟอกอากาศร่วมกับแอร์รวม AHU ลดความต้องการเติมอากาศดี Fresh Air จาก 15% เหลือเพียง 3%
– ล้างฆ่าเชื้อรา เชื้อโรค ในเครื่องแอร์ ในท่อลม ในห้อง
– ประหยัดค่าพลังงานทำ ความเย็น และลดการเติม Fresh Air ได้ 5-30% เนื่องจากระบบแอร์สะอาด
– สลายสารพิษจากเครื่องถ่ายเอกสาร, เฟอร์นิเจอร์, สลายก๊าซพิษจากการจราจร
– อาคารสีเขียวฟอกอากาศสะอาดทั้งอาคาร ผู้อยู่อาศัย หายใจได้ออกซิเจนสมบูรณ์ ห่างไกล “โรคแพ้ตึก” (Sick Building Syndrome) การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารปรับอากาศ ด้วยระบบโอโซนฟอกอากาศ (Internal Air Quality Control by Ozone Air Purifier)

หลักการและเหตุผล
– เนื่องจากอากาศในอาคารปรับอากาศเป็นระบบปิด ทำให้เกิดการหมักหมมความสกปรก ทั้งจากมลภาวะที่รั่วไหล จากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร เช่น ควันพิษ กลิ่น หรือ มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมภายในอาคารเอง เช่น การใช้สารเคมี การสูบบุหรี่ การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และที่สำคัญ คือ การเจริญเติบโตของเชื้อโรคภายในระบบปรับอากาศ เช่น บริเวณถาดน้ำทิ้ง แผงคอยล์เย็น ท่อลม
– การหมักหมมความสกปรกภายในอาคารปรับอากาศ ทำให้ผู้อาศัยเกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคแพ้ตึก (Sick Building Syndrome) ซึ่งมีสาเหตุมาจากร่างกายได้รับมลภาวะสะสมทุกวัน – นอกจากนี้อาคารปรับอากาศยังเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคติดต่อทางอากาศได้ดี เมื่อผู้เป็นพาหะไอ หรือ จาม เชื้อโรคจะหมุนเวียนในอากาศนานกว่า 15 นาที ขณะที่ระบบปรับอากาศจะหมุนเวียนอากาศประมาณ 4 นาทีต่อรอบ ทำให้เชื้อโรคเข้าไปเจิรญเติบโตภายในระบบปรับอากาศทวีจำนวนได้นับหมื่นนับแสนเท่าตัว เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
– การเติมอากาศ (Flesh Air) เข้าภายในอากาศปรับอากาศเพื่อเจือจางมลภาวะภายในอากาศ แต่เนื่องจากอากาศ Flesh Air มีอุณหภูมิและความชื้นสูง จึงทำให้กินไฟระบบปรับอากาศมากขึ้น เช่น การเติม Flesh Air 15% อาจสูญเสียค่าไฟมากขึ้น 25% – 30% เทคโนโลยีที่นำเสนอ
– การติดตั้งเครื่องโอโซนฟอกอากาศให้ทำงานฟอกอากาศ สลายกลิ่น สลายสาร VOC (Volatile Organics Compound) และฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ ทั้งบริเวณถาดน้ำทิ้ง แผงคอยล์เย็น ท่อลม และภายในห้องปรับอากาศ สามารถทำได้โดยการวางเครื่องผลิตโอโซนจะเข้าไปทำละลายเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ คงเหลือโฮโซนเบาบางไปฟอกอากาศในห้อง ลดมลภาวะสะสมในอากาศปรับอากาศ เป็นการควบคุมคุณภาพภายในอาคารปรับอากาศทดแทนการเติม Flesh Air แล้วยังช่วยรักษาสภาพแฟนคอยล์ให้สะอาดได้นานขึ้น

ผลดีที่คาดว่าจะได้รับ
1. ควบคุมคุณภาพอากาศ ภายในอาคารสำนักงานปรับอากาศได้ดีโดยเติม Flesg Air เพียง 3% – 5%
2. ยับยั้งโรคติดต่อทางอากาศและโรคแพ้ตึก (Sick Building Syndrome)
3. รักษาสภาพระบบปรับอากาศ แฟนคอยล์ ท่อลมสะอาด ยืดอายุการล้างระบบ และการสูญเสียพลังงานทำความเย็นที่เกิดจากระบบสกปรก
4. ลดการสูญเสียพลังงานระบบทำความเย็นจากการเติม Flesh Air เพื่อเจือจางความสกปรกในอาคาร

เปรียบเทียบการทำงาน
1. มลภาวะในอากาศ ภายในห้อง : ฝุ่นละออง, เศษผง,เกสรดอกไม้,ขนสัตว์, เส้นใย
– แหล่งที่มา : พรม, สัตว์เลี้ยง, อากาศภายนอก
– อันตราย : ภูมิแพ้ ระคายเคือง
– ส่วนฟอกอากาศ(กรองอากาศ) : กรองเก็บไว้ด้วยแผ่นกรองในส่วนซึ่งถูกดูดเข้าเครื่องได้

2. มลภาวะในอากาศ ภายในห้อง : เชื้อโรค, เชื้อรา,เชื้อแบคทีเรีย,เชื้อไวรัส
– แหล่งที่มา : สัตว์เลี้ยง, คน, เครื่องปรับอากาศ, จุดอับชื้น – อันตราย : ภูมิแพ้ เกิดโรค
– ส่วนฟอกอากาศ(กรองอากาศ) : กรอกเก็บได้ด้วยประสิทธิภาพแผ่นกรอง 3M
– ส่วนผลิตโอโซน : โอโซนทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรค

3. มลภาวะในอากาศ ภายในห้อง : กลิ่น
– แหล่งที่มา : บุหรี่, อาหาร, ขยะ, สัตว์เลี้ยง, สารเคมี – อันตราย : รำคาญ ภูมิแพ้
– ส่วนฟอกอากาศ(กรองอากาศ) : ดูดจับกลิ่นได้ด้วยแผ่นกรองคาร์บอน
– ส่วนผลิตโอโซน : โอโซนทำปฏิกิริยาสลายความมีพิษและกลิ่น

4. มลภาวะในอากาศ ภายในห้อง : ไอระเหยสารเคมี, ก๊าซพิษ, ควันบุหรี่, คาร์บอนมอนอกไซด์(CO)
– แหล่งที่มา : ยาฆ่าแมลง, สารเคมี, บุหรี่,อากาศภายนอก
– อันตราย : ระคายเคือง ภูมิแพ้ เป็นพิษต่อ ร่างกาย
– ส่วนฟอกอากาศ(กรองอากาศ) : ดูดจับได้ด้วยแผ่นกรองคาร์บอน
– ส่วนผลิตโอโซน : โอโซนทำปฏิกิริยาสลายความมีพิษและกลิ่น

คุณสมบัติและการใช้งาน Ozone
– ใช้ในระบบปรับอากาศ สำหรับกำจัดเชื้อโรคต่างๆในอากาศได้เป็นอย่างดี ลดการเกิดเชื้อรา, กลิ่นอับ, กลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการตัดเชื้อต่างๆในอากาศได้เป็นอย่างดี การออกแบบต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
– ใช้ในระบบน้ำดื่ม เพื่อกำจัดเชื้อโรคม, แบคทีเรีย, ไวรัสต่างๆ, ลดสี, ลดกลิ่น, ลดสารเคมีตกค้าง สารแขวงลอยต่างๆและยังคงแรธาตุไว้เช่นเดิม ทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นถึงความปลอดภัยและความสะอาดยิ่งขึ้น
– ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถช่วยลดสี, ลดกลิ่น, กำจัดสารโลหะหนัก, แขวงลอยชนิดต่างๆ ปรับระดับค่า PH อ๊อกวิเจนในน้ำ, ใช้ในน้ำตอนสุดท้าย ซึ่งนิยมอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
– ใช้ในระบบหอคอยผึ่งเย็น ช่วยลดคราบตระกรันในท่อ, ลดการเกิดตะไคร่น้ำ ยืดอายุการใช้งาน, ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากกว่า 50%, ประหยัดพลังงานกว่า10-30%
– ใช้ในระบบซักล้าง เช่น ล้างผักส่งออก, ซักอบรีด, ซักล้าง, ช่วยยืดอายุผักผลไม้ให้สดนานยิ่งขึ้น, ลดสารเคมีตกค้าง, กำจัดแบคทีเรีย, กำจัดไรฝุ่นในเส้นใย, ลดจำนวนน้ำในการซักล้างกว่า 30%
– ใช้ในห้องแล็ป, ห้องปฏิบัติการ อบฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์, เพาะเชื้อ, ใช้บำบัดผู้ป่วย, อบฆ่าเชื้อในแล็ป, ห้องผ่าตัด, และอื่นๆ
– ใช้ในระบบเลี้ยวปลา, เลี้ยงกุ้ง, ปลาสวยงาม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส, แบคทีเรียต่างๆ ลดการใช้คลอลีน เพิ่มคุณภาพให้กับน้ำในระบบ, ลดการเกิดตะไคร่น้ำ, ลดการติดเชื่อ, ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ, ทำให้การเจริญเติบโตได้ดี,สีสันสวยงาม,ไม่เป็นโรค
– ใช้ในระบสระว่ายน้ำ ลดสี, ลดกลิ่น, ลดการใช้คลอลีน, ลดการเกิตตะไคร่น้พ, กำจัดเชื้อโรค, แบคทีเรีย, ไวรัสที่ปนเปื้อนมากับมนุษย์, สามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น, คุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, ไม่มีสารปนเปื้อน, สารตกค้างใดๆ, สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบำรุงรักษาได้ถึง50-60% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม

>> สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า <<
LINE ID: @manekionline
E-mail: sales@manekionline.com, manekisales1@gmail.com
Tel: 02-665-6170, 090-880-6778
Fax: 02-260-3697

เลือกดูสินค้าในประเภทเดียวกัน   Ozone and air purifier

 

โอโซนคืออะไร

โอโซน คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม (O3) มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ สำหรับโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ เกิดจากการที่รังสีอัลตร้าไวโอเลตซึ่งมีพลังงานสูง พุ่งมาชนกับโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในชั้นสตราโทสเฟียร์ ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวออกจากกัน โมเลกุลที่แตกตัวออกจากกันแล้วจะไปจับกับโมเเลกุลอื่น ๆ ของก๊าซออกซิเจนกลายเป็นโอโซน

อย่างไรก็ตามโอโซนก็ถูกทำลายได้โดยรังสีอัลตร้าไวโอเลตเช่นกัน เพราะเมื่อโอโซนดูดซับรังสีอัลตร้าไวโอเลตไว้แล้ว ก็จะแตกตัวกลายเป็นอะตอมอิสระของออกซิเจน 1 อะตอม และก๊าซออกซิเจน 1 โมเลกุล

ปัจจุบัน โอโซนถูกทำลายลงมากจากสารฟรีรอน (CFC) และฮารอน (Haron) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสารดังกล่าวมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เมื่อสาร CFC ลอยตัวสูงขึ้นถึงชั้นสตราโทสเฟียร์ และดูดกลืนรังสีอัลตร้าไวโอเลตไว้ จะทำให้โมเลกุลของสาร CFC แตกตัวให้คลอรีน และทำปฏิกิริยากับโอโซน เกิดเป็นคลอรีนโมโนออกไซด์และก๊าซออกซิเจน เมื่อบรรยากาศในชั้นสตราโทสเฟียร์ไม่มีโอโซน ก็ทำให้รังสีอัลตร้าไวโอเลตส่องลงมายังพื้นโลกได้มากขึ้น เป็นอันตรายอย่างหนึ่งต่อมนุษย์ เพราะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังสูงขึ้น และยังทำลายแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อระบบนิเวศได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62433/-blo-sciear-sci-

 

ทำไมโอโซนถึงสำคัญ

เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์แล้ว ยังมีพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นโอนโซน จึงเป็นตัวที่จะช่วยรักษาสมดุลนี้ไว้ได้ โอโซนจะเป็นตัวช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงอันตรายที่มากับรังสีอัลตราไวโอเลตอย่าง โรคมะเร็งผิวหนัง โรคกระจกตาอักเสบ โรคต้อเนื้อ ผิวแห้งและเหี่ยวย่นก่อนวัย หลายคนคงจะได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า ไปสูดโอโซนกันเถอะ คำนี้ไม่ใช่ว่าเราไปสูดโอโซนกันจริง ๆ แต่เป็นการไปสูดออกซิเจนบริเวณที่มีป่าเยอะ หรืออีกนัยหนึ่งคือการไปเที่ยวป่า เนื่องจากบริเวณป่าธรรมชาติจะมีโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์มากกว่าเขตชุมชน หรือเขตเมือง เพราะบริเวณป่าจะไม่มีการสร้างแก๊ส หรือ พวกสาร CFC ซึ่งไปทำลายชั้นโอโซนที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเอง และถ้าลองสังเกตกันจริง ๆ การเกิดความร้อนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนเมืองมากกว่าป่าธรรมชาติ

ประโยชน์ของโอโซน

ถึงแม้ว่าโอโซนจะเป็นก๊าซที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็สามารถผลิตโอโซนขึ้นมาได้เองโดยใช้อากาศและไฟฟ้า ยิ่งถ้าใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงก็จะยิ่งได้โอโซนที่มีความเข้มข้นมาก ทำให้โอโซนสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย

– ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและดีมาก ๆ
– ช่วยยับยั้งและทำลายการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
– ช่วยในการฟอกสีและบำบัดน้ำเสียให้น้ำสะอาดและใสขึ้น

ข้อควรระวังของโอโซน

– หากมีปริมาณโอโซนสูงมากเกินไปจะก่อให้เกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
– หากมีการสัมผัสโอโซนในรูปของของเหลวที่ความเข้มข้นสูงบริเวณดวงตาหรือผิวหนังอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนได้ไปจนถึงอาการไหม้ที่รุนแรงขึ้นได้
– อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างปวดศีรษะ แน่นท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ หรือแน่นหน้าอก เป็นต้น

ถึงแม้โอโซนจะมีประโยชน์มากมาย แต่ถึงอย่างนั้นโอโซนก็ยังมีอันตรายด้วยเช่นกัน และทั้งนี้เมื่อเรารู้ถึงผลเสียของการไม่มีโอโซนแล้ว เราก็อย่าลืมช่วยกันรักษาโอโซนด้วยการปลูกต้นไม้ ไม่ทำลายป่า ลดการสร้างขยะ การเผาขยะ และการสร้างแก๊สต่าง ๆ รวมถึงสารจำพวก CFC ด้วยนะครับ

แหล่งความรู้: https://plusprinting.bookplus.co.th/ozone-1/

 

ที่มาของรูป: https://aristo-aroma.co.th/ozone-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84/

 

เครื่องผลิตโอโซน ให้โอโซนที่ดีต่อร่างกาย?

ส่วนมากแล้วเครื่องผลิตโอโซน หรือโอโซนที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศที่ใช้กันตามบ้านเรือน หรือสำนักงาน มักไม่ให้ผลในเรื่องของการให้โอโซนที่ดีในการหายใจ เพราะการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ไล่อากาศภายในห้องออกไปให้หมดก่อน หรือเปิดเครื่องใช้งานในขณะที่มีคนอยู่ในห้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะโอโซนที่ผลิตขึ้นมาจะทำปฏิกิริยากับอากาศภายในห้องจนทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่า

นอกจากนี้เครื่องผลิตโอโซนส่วนใหญ่ผลิตโอโซนได้ไม่เข้มข้นมากพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ เพียงแต่ช่วยกำจัดกลิ่น หรือควันมากกว่า จึงทำให้เราสูดอากาศหลังจากการทำงานของเครื่องผลิตโอโซนแล้วรู้สึกสดชื่นมากขึ้น หากมีโอโซนที่เข้มข้นมากเกินไป ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่สูดหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมากเช่นกัน หากสูดดมเข้าไปในปริมาณที่เข้มข้น (มากกว่า 0.25 mm.) หรือในปริมาณมาก อาจให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และทำลายเนื้อเยื่อปอด และอาจเสียชีวิตได้

หากอยากใช้เครื่องผลิตโอโซนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยมอบอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ให้กับเราจริงๆ ควรไล่อากาศภายในห้องให้ออกไปให้หมดก่อน จากนั้นจึงเปิดเครื่องใช้งานขณะที่ไม่มีคนอยู่ในห้อง หากไม่แน่ใจในวิธีใช้ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน

แหล่งของความรู้: https://www.sanook.com/health/10341/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องผลิตโอโซน รุ่น AU1000”