เครื่องผลิตโอโซน  OZONER 011- 7G

฿ 18,500.00

เครื่องผลิตโอโซน OZONER 011- 7G  กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส

เครื่องผลิตโอโซน  OZONER 011- 7G

Description

เครื่องผลิตโอโซน  OZONER®– 011- 7G

 

–  ปริมาณการผลิตโอโซน  :  7,000  มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง

–  OZONE  GENERATING  TUBE  :  7,000  มิลลิกรัมต่อชั่วโมง

–  ปั๊มลม/ OZONE FLOW  :  20  ลิตร ต่อนาที

–  ระบายความร้อนด้วย  :  อากาศ  (COOLING  SYSTEM  BY  AIR)

–  การใช้พลังงาน  :  120  W.

–  ขนาด  :  320  X  250  X  525  มิลลิเมตร

–   การรับประกันสินค้า  :  1  ปี – มาตรฐานสินค้า  :  CE, ROHS

 

 

 

 

 

 

 

 

โอโซนคืออะไร..

โอโซน คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเคชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

โอโซนอยู่ได้นานเท่าไร..

หลังจากที่โอโซนจับตัว และออกจากเครื่องผลิตโอโซนไปกระจายอยู่ภายในห้อง โอโซน จะเปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นออกซิเจน(O2) ทันที โดยขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากว่าโอโซนเป็นสารเคมีที่มีลักษณะไม่มั่นคง ซึ่งจะทำให้เพิ่มแรงในขั้นตอนการทำปฏิกิริยาจากออกไซด์กับตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น สะสารต่างๆ จะถูกย้ายโดยโอโซน โอโซนจะเปลี่ยนเป็นออกซิเจน [O2] ภายใน 30 นาที ด้วยจำนวนที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของระดับของตัวมันเองหมายความว่าภายในระยะเวลา 30 นาที จะมีส่วนที่เหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เป็นหลักการเดียวกันกับเราขาคณิตที่ลดจำนวนทีละครึ่ง เช่น 16,8,4,2,1 ในทางปฏิบัติครึ่งหนึ่งของวงจรของ โอโซน มักจะน้อยกว่า 30 นาทีของแบคทีเรียและสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ ในอากาศ แต่ในขณะเดียวกัน โอโซน ก็มีพลังงานพอที่จะทำให้งานที่มันปฏิบัติอยู่สำเร็จลุล่วงได้.

การใช้ประโยชน์..

– กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ :

โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้กับห้องขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และรถยนต์ ฯลฯ

– ฆ่าเชื้อโรค :

โอโซนเข้มข้นสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

เครื่องอบโอโซน OZONE ปลอดภัย..

โอโซนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ 99.97% รวมถึงโรคซาร์สโคโรนาไวรัสและเชื้อไข้หวัดใหญ่เช่น H5N1 เครื่องผลิตโอโซนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน ป้องกันการแพร่กระจายของโรค (COVID-19)

 

ปริมาณโอโซนเท่าไหร่ในการฆ่าเชื้อไวรัส..

ผลการวิจัยมาตรฐานค่าความเข้มข้นโอโซนกับการกําจัดเชื้อไวรัส 0.5 – 1.5 P.P.M.(0.982 mg/m3 หรือประมาณ 1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) สามารถกําจัดเชื้อไวรัสได้ 99% โดยระยะเวลาการฆ่าเชื้อต้องไม่น้อยกว่า 4 นาที* เป็นระดับที่เพียงพอแก่การฆ่าเชื้อไวรัส อีกทั้งสลายตัวได้รวดเร็วไม่เกิน 20 นาที *

 

> สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า <<
LINE ID: @manekionline
E-mail: sales@manekionline.com, manekisales1@gmail.com
Tel: 02-665-6170, 090-880-6778
Fax: 02-260-3697

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องผลิตโอโซน  OZONER 011- 7G”