Nu-Sept ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ ลดการอุดตันในท่อระบาย 2 ลิตร

฿ 1,050.00฿ 1,750.00

Nu-Sept ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ ลดการอุดตันในท่อระบาย น้ำยาขจัดกลิ่น,น้ำยาทำความสะอาด

ระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วัน
สั่งปริมาณมาก กรุณาติดต่อฝ่ายขาย  หรือ กดปุ่ม  เพื่อขอใบเสนอราคา

Description

Nu-Sept ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ ลดการอุดตันในท่อระบาย 2 ลิตร

InnuScience* ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นในห้องน้ํา ลดการอุดตันในทางระบายสิ่งปฏิกูล Nu-Trap ST
น้ํำยาขจัดกลิ่นเหม็นและลดการอุดตันของท่อในห้องน้ํา ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ BioTechnology ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในถังบําบัดน้ําเสียในบ้านเรือน ถังเก็บสิ่งปฏิกูลของรถสุขาเคลื่อนที่
> น้ํายาสําหรับขจัดกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และลดการอุดตันของท่อน้ํา ช่วยย่อยปฏิกูลต่างๆได้ดี
> ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มารบกวนในบ้าน
> ค่า pH เป็นกลาง (7.0) ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
> สามารถขจัดกลิ่น และย่อยสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
> ผลิตด้วยเทคโทโลยีชีวภาพ BioTechnology จึงปลอดภัยสําหรับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
> ได้ผ่านการรับรองจาก Ecologo และ Ecolabel

คุณสมบัติเด่น
> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําความสะอาดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ BioTechnology
> เหมาะสําหรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ
1. ห้องน้ํา
2. โถวห้องน้ํา
3. ท่อระบายน้ํา ท่อน้ํา

สารสําคัญ
> Ethoxylated Alcohols   0.99% w/w
> Bacteria Bacillus         0.057% w/w
> Bacillus Subtilis          0.085% w/w

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
> ผลิตภัณฑ์ Nu-Sept สามารถใช้ได้ทันที
> เติม Nu-Sept ลงในถังบําบัดน้ําเสียในบ้านเรือน ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนใช้งานพื้นที่ตามปกติ
> สามารถเติมน้ำยาลงในถัง หรือท่อระบายอ่างล้างมือ ท่อระบายน้ำห้องน้ำโดยตรง

อัตราการผสมน้ำที่แนะนํา
> ลดการอุดตัน – เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 250-500 มิลลิลิตร
> ขจัดการอุดตันหนัก – เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 100-200 มิลลิลิตร
|Tips: ทําซ้ําทุก 2 วัน หากอุดตันมาก

คําแนะนําและข้อควรระวัง
> กรณีเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ําสะอาดปริมาณมาก หากอาการยังไม่ทุเลาลงควรไปพบแพทย์
> หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดปริมาณมาก แล้วล้างด้วยน้ําและสบู่ทุกครั้ง
> หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้ามทําให้อาเจียน ให้ดื่มน้ําสะอาดหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางและรีบนําผู้ป่วยไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ – ฉลากของผลิตภัณฑ์

>> สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า <<
LINE ID: @manekionline
E-mail: sales@manekionline.com, manekisales1@gmail.com
Tel: 02-665-6170, 090-880-6778
Fax: 02-260-3697

เลือกดูสินค้าในประเภทเดียวกัน  Chemical Products

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nu-Sept ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ ลดการอุดตันในท่อระบาย 2 ลิตร”